Dừa xiêm lùn

Còn hàng

Mã Sản Phẩm : 1200

Giá: 25,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm:

Đặc tính: Da xanh, Buồng sai từ 20-30 Trái, nước ngọt, cho trái sớm
(2 - 3 năm cho trái chiến nên được gọi là xiêm lùn)

© Designed and Developed by Tho Nguyen