Dừa xiêm dây

Còn hàng

Mã Sản Phẩm : 1204

Giá: 25,000 VNĐ

Thông tin sản phẩm:

Đặc tính: Buồng rất sai, từ 40-60 quả, nước ngọt, thời gian cho trái chiến khoảng 3 năm.

© Designed and Developed by Tho Nguyen